• Cover Image

Het Portret Van Dorian Gray

By: Door Oscar Wilde

...HET PORTRET VAN DORIAN GRAY door OSCAR WILDE Vertaald door MEVROUW LOUIS COUPERUS 1919 ... ...HET PORTRET VAN DORIAN GRAY door OSCAR WILDE Vertaald door MEVROUW LOUIS COUPERUS 1919 ... ...HET PORTRET VAN DORIAN GRAY door OSCAR WILDE Vertaald door MEVROUW LOUIS COUPERUS 1919 ... ... en zoodra de lichte zomerwind in de boomen van den tuin trilde, kwam er door de opene deur een zware adem van seringen, eene fijnere aroom van den... ...t tijd in gezelschap vertoonen om het publiek te herinneren, dat wij geen wilden zijn. Met een rok en een witte das, heb jij eens gezegd, kan iedere...

Nederlandse (Dutch) literature.

...Zomerwind in de boomen van den tuin trilde, kwam er door de opene deur een zware adem van seringen, eene fijnere aroom van den roze-bloeienden meidoorn binnen. Uit den hoek van een Perzischen divan, waarop hij naar gewoonte ontelbare cigaretten lag te rooken, kon Lord Henry Wo...

Read More