World Library  


Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Mozgokepkultura Es Mediaismeret Szoveggyujtemeny

Click here to view

Book Id: WPLBN0000702327
Format Type: PDF eBook
File Size: 1.70 MB.
Reproduction Date: 2005
Full Text

Title: Mozgokepkultura Es Mediaismeret Szoveggyujtemeny  
Author:
Volume:
Language: Hungarian
Subject: Fiction, Lierature, Hungarian literature
Collections: Hungarian Library Collection
Historic
Publication Date:
Publisher: The Hungarian Electronic Library

Citation

APA MLA Chicago

Mozgokepkultura Es Mediaismeret Szoveggyujtemeny. (n.d.). Mozgokepkultura Es Mediaismeret Szoveggyujtemeny. Retrieved from http://www.worldebookfair.com/


Description
Hungarian Classic Literature:

Excerpt
TARTALOM Filmkep, filmkepzelet...4 Roland Barthes: Vilagoskamra (reszlet)...6 Andre Bazin: A fenykep ontologiaja (reszlet)...9 Hevesy Istvan: A filmhatas realizmusa (reszlet)...11 Balazs Bela: Az alkoto kamera (reszlet)...13 J. M. Lotman: A filmkep (reszlet)...15 Edgar Morin: Az ember es a mozi (reszletek)...18 Balassa Peter: A fenyIrastudok felelossege...24 Gelencser Gabor: Keptelen kepek...27 BIro Yvette: A kep: ez a titokzatos targy...31 Mi a film?...40 Balazs Bela: A lathato ember (reszlet)...42 Gero Gyorgy: Film...47 Hevesy Ivan: A filmjatek szerkezete (reszletek)...51 Erwin Panofsky: A mozgokep stIlusa es kozege (reszletek)...57 Hauser Arnold: A film jegyeben (reszletek)...65 Edgar Morin: Az ember es a mozi (reszletek)...69 Andre Bazin: Korunk nyelve...74 A montazs...80 Lev Kulesov: A montazs mint a filmmuveszet alapja...82 Dziga Vertov: A Filmszem (reszlet)...90 Szergej Mihajlovics Eizenstein: Montazs 1938 (reszlet)...91 Viktor Sklovszkij: A montazs. Altalanos eszmefuttatas...104 Andre Bazin: A filmnyelv fejlodese...109 Andrej Tarkovszkij: A megragadott ido (reszlet)...115 Erdely Miklos: Montazs-ehseg...118 Mozgokepkultura...125 A mozi...125 Babits Mihaly: Mozgofenykep...127 Mandy Ivan: A mozi...129 Ingmar Bergman: Laterna magica (reszlet)...133 Luis Bu?uel: Az elso mozi...136 Fellini: Mestersegem, a film (reszlet)...138 Karinthy Frigyes: A rekonstrualt ember...140 Lajta Andor: A LumiŠre-testverek (reszlet)...142 FilmtIpusok, filmmufajok...147 Zalan Vince: Fejezetek a dokumentumfilm tortenetebol (reszletek)...149 Foldenyi F. Laszlo: Bu?uel tekintete...153 Moholy-Nagy Laszlo: NyIlt level a filmrol...156 Hevesy Istvan: Az amerikai filmburleszk (reszlet)...158 Wall Wright: A western film strukturaja (reszletek)...162 Truffaut/Hitchcock (reszletek)...168 Kiraly Jeno: A nyers es a hamu...176 Hirsch Tibor: A mely, ha hallgat...185 CSINALD MAGAD JAMES BOND-MOZI...190.

Table of Contents
TARTALOM Filmk‚p, filmk‚pzelet .......................................................................................................................................... 4 Roland Barthes: Vil goskamra (r‚szlet) ............................................................................................................ 6 Andr‚ Bazin: A f‚nyk‚p ontol¢gi ja (r‚szlet) .................................................................................................... 9 Hevesy Istv n: A filmhat s realizmusa (r‚szlet) .............................................................................................. 11 Bal zs B‚la: Az alkot¢ kamera (r‚szlet) .......................................................................................................... 13 J. M. Lotman: A filmk‚p (r‚szlet) ..................................................................................................................... 15 Edgar Morin: Az ember ‚s a mozi (r‚szletek) .................................................................................................. 18 Balassa P‚ter: A f‚ny¡r stud¢k felel?ss‚ge ..................................................................................................... 24 Gelencs‚r G bor: K‚ptelen k‚pek ................................................................................................................... 27 B¡r¢ Yvette: A k‚p: ez a titokzatos t rgy .......................................................................................................... 31 Mi a film? ........................................................................................................................................................... 40 Bal zs B‚la: A l that¢ ember (r‚szlet) ............................................................................................................ 42 Ger? Gy”rgy: Film ......................................................................................................................................... 47 Hevesy Iv n: A filmj t‚k szerkezete (r‚szletek) ................................................................................................ 51 Erwin Panofsky: A mozg¢k‚p st¡lusa ‚s k”zege (r‚szletek) ............................................................................. 57 Hauser Arnold: A film jegy‚ben (r‚szletek) ..................................................................................................... 65 Edgar Morin: Az ember ‚s a mozi (r‚szletek) .................................................................................................. 69 Andr‚ Bazin: Korunk nyelve ............................................................................................................................ 74 A mont zs ........................................................................................................................................................... 80 Lev Kulesov: A mont zs mint a filmm?v‚szet alapja ....................................................................................... 82 Dziga Vertov: A Filmszem (r‚szlet) ................................................................................................................. 90 Szergej Mihajlovics Eizenstein: Mont zs 1938 (r‚szlet) .................................................................................. 91 Viktor Sklovszkij: A mont zs. ?ltal nos eszmefuttat s .................................................................................. 104 Andr‚ Bazin: A filmnyelv fejl?d‚se ................................................................................................................ 109 Andrej Tarkovszkij: A megragadott id? (r‚szlet) ........................................................................................... 115 Erd‚ly Mikl¢s: Mont zs-‚hs‚g ....................................................................................................................... 118 Mozg¢k‚pkult£ra ............................................................................................................................................ 125 A mozi ............................................................................................................................................................... 125 Babits Mih ly: Mozg¢f‚nyk‚p ....................................................................................................................... 127 M ndy Iv n: A mozi ...................................................................................................................................... 129 Ingmar Bergman: Laterna magica (r‚szlet) .................................................................................................. 133 Luis Bu?uel: Az els? mozi .............................................................................................................................. 136 Fellini: Mesters‚gem, a film (r‚szlet) ............................................................................................................ 138 Karinthy Frigyes: A rekonstru lt ember ........................................................................................................ 140 Lajta Andor: A LumiŠre-testv‚rek (r‚szlet) .................................................................................................... 142 Filmt¡pusok, filmm?fajok ................................................................................................................................ 147 Zal n Vince: Fejezetek a dokumentumfilm t”rt‚net‚b?l (r‚szletek) .............................................................. 149 F”ld‚nyi F. L szl¢: Bu?uel tekintete ............................................................................................................. 153 Moholy-Nagy L szl¢: Ny¡lt lev‚l a filmr?l ..................................................................................................... 156 Hevesy Istv n: Az amerikai filmburleszk (r‚szlet) ......................................................................................... 158 Wall Wright: A western film strukt£r ja (r‚szletek) ...................................................................................... 162 Truffaut/Hitchcock (r‚szletek) ....................................................................................................................... 168 Kir ly Jen?: A nyers ‚s a hamu ..................................................................................................................... 176 Hirsch Tibor: A m‚ly, ha hallgat ................................................................................................................... 185 CSIN?LD MAGAD JAMES BOND-MOZI .................................................................................................... 190

 

Click To View

Additional Books


 • War Song (by )
 • Song of a Train (by )
 • A Runnable Stag (by )
 • Aubade (by )
 • It Is Not Beauty I Demand (by )
 • The Face on the Barroom Floor (by )
 • Delia (by )
 • Delia (by )
 • Delia (by )
 • Love Is a Sickness (by )
 • The Pleasure Boat (by )
 • The Sheep and the Bramble-Bush (by )
Scroll Left
Scroll Right

 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Fair are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.